Sprawdziłam zaliczenia, wystawiłam oceny. Wszystko wskazuje na to, że po kilku latach nauczania to był ostatni raz. Trochę żałuję, bo to uwielbiam. I sama bardzo dużo się nauczyłam. Świetne doświadczenie!