Niektórzy uważają, że każdy chustujący jest świadomym i oświeconym człowiekiem wychowującym dzieci w duchu Rodzicielstwa Bliskości. Inni są gotowi publicznie przyznać, że tylko ludzie, którym nie zależy na własnych dzieciach noszą je w wisiadłach. A gdzie jest prawda?