Raz na jakiś czas w tekstach poświęconych karmieniu butelką spotykam się z opiniami, że dzięki karmieniu butelką ojcowie mogą nawiązać bliską więź z dzieckiem. Hmm. A co z bliską więzią z matką tego dziecka, że tak zapytam przewrotnie?